parp.jpg

Firma P.P.U.H. GECO sp. z o.o. zrealizowała w latach 2006 - 2007 (01/07/2006 do 28/02/2007) projekt pod tytułem: "Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie komputerowego systemu do zarządzania firmą." Projekt był współfinansowany w 50% z funduszy unijnych i był przeprowadzony w ramach działania 2.1 - Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", lata 2004 - 2006. Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa.
Więcej informacji o programie na stronach:

www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
www.konkurencyjnosc.gov.pl

EU-logo.jpg