Geco
world map
Polski
English
Szukaj:

Współpraca:   EU

Strona Archiwalna

Aktualna strona znajduje się pod adresem www.geco.pl

punktSprzęt zużyty

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.) oraz mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015, poz. 1688) - dotychczasowy nr rejestrowy GIOŚ firmy P.P.U.H. GECO Sp. z o.o. (E000217W) został zastąpiony nadanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego nr rejestrowym BDO 000010967.

Zgodnie z podpisaną umową Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling S.A. przejęła wszystkie obowiązki ciążące na wprowadzającym sprzęt (Firmie P.P.U.H. GECO Sp. z o.o.), a wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Informacja dla klientów

(dotycząca oznaczenia i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi.

Właściwe usuwanie starych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomoże uniknąć potencjalnie niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.

Obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu spoczywa na użytkowniku, który powinien oddać go zbierającemu zużyty sprzęt.

 

Ostatnia aktulizacja: 2018-04-25 14:27:41
<wstecz  <Homepowrót do strony głównej

 

Digital Cold &amp; Heat

Jak się z nami skontaktować?

P.P.U.H. Geco Sp. z o.o.

Cholerzyn 376, 32-060 Liszki


Telefony stacjonarne:
+48 (12) 636 98 11,
+48 (12) 636 12 90,
Telefony mobilne:
+48 (691) 432 610,
+48 (691) 432 611,
+48 (691) 432 612,
+48 602 774 326 or +48 (602) PP GECO,
fax: +48 (12) 636 20 02,
e-mail: geco@geco.pl

Biuro Obslugi Klienta czynne jest 
od poniedziałku do piatku
w godzinach od 8:00 do 16:00