Geco
world map
Polski
English
Szukaj:

Współpraca:   EU

Strona Archiwalna

Aktualna strona znajduje się pod adresem www.geco.pl

punktSerwis

Jak i gdzie składać reklamację.

 

Reklamację uszkodzonych lub niesprawnie działających produktów - będących w okresie gwarancyjnym lub po okresie gwarancyjnym - zakupionych w Firmie Geco należy zgłaszać w siedzibie Firmy Geco.

Reklamację uszkodzonych lub niesprawnie działających produktów - będących w okresie gwarancyjnym - zakupionych u innych sprzedawców należy zgłaszać w ich siedzibie.

Reklamację uszkodzonych lub niesprawnie działających produktów - będących po okresie gwarancyjnym - zakupionych u innych sprzedawców można zgłaszać w ich siedzibie lub w siedzibie Firmy Geco.

Produkty do naprawy można dostarczyć do naszej Firmy osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy kurierskiej.

Koszty dostarczenia produktu do naprawy i zwrotu po naprawie:

- w przypadku naprawy gwarancyjnej klient ponosi tylko koszty dostarczenia produktu do naprawy, zwrot produktu po naprawie odbywa się na koszt Firmy Geco,

- w przypadku naprawy pogwarancyjnej klient ponosi koszty zarówno dostarczenia produktu do naprawy jak i zwrotu produktu po naprawie.

W ramach działań usprawniających proces serwisowania naszych produktów wprowadziliśmy „Kartę Zwrotu”. Formularz ten pozwoli na sprawną i szybką identyfikację produktu oraz jego uszkodzeń.

Poprawnie wypełniona „Karta Zwrotu” pomoże w znacznym stopniu na identyfikację wszelkiego typu nieprawidłowości. Ponieważ dzięki temu otrzymujemy cenne informacje dotyczące eksploatacji naszych produktów, pragniemy Państwa zachęcić do szczegółowego opisywania problemów. W zamian proponujemy 10% rabatu przy naprawie pogwarancyjnej.

Formularz Karty zwrotu

 

Czas naprawy reklamacji.

Każdy produkt przysłany do naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej naprawiany jest w możliwie najkrótszym czasie licząc od dnia dostarczenia go do naszej Firmy - o jego terminie Klient może uzyskać informację kontaktując się z osobą nadzorującą pracę działu Serwis.

Istnieje możliwość skorzystania także z opcji tzw. usługi ekspresowej. Polega ona na tym, że dany produkt naprawiony jest w ciągu trzech dni roboczych licząc od następnego dnia po dostarczeniu produktu do naszej Firmy. Jest to usługa dodatkowo płatna - informację na temat kosztów tej usługi można uzyskać w działach „Pomocy technicznej”, „Biurze obsługi klienta” lub „Serwisie”. W działach tych można uzyskać także informację na temat przybliżonych kosztów naprawy niewłaściwie działającego lub uszkodzonego produktu.

 

Sposób postępowania z reklamacją.

 

Klient ma możliwość uzyskania pełnej informacji na jakim etapie naprawy jest zgłoszona przez niego reklamacja i jakie podjęto działania naprawcze - jest to możliwe dzięki programowi nadzorującemu naprawy serwisowe.

Każdy produkt przysłany do naprawy serwisowej przed jego naprawą poddawany jest oględzinom i procedurze testowania. Na jej podstawie podejmowana jest decyzja o dalszym sposobie postępowania z reklamacją:

- jeżeli dostarczony produkt jest w okresie gwarancyjnym i zgłoszone przez niego niewłaściwe działanie produktu jest z winy producenta - koszty naprawy ponosi Firma Geco,

- jeżeli dostarczony produkt jest w okresie gwarancyjnym i zgłoszone przez niego niewłaściwe działanie produktu nie jest z winy producenta - koszty naprawy ponosi klient.

- jeżeli dostarczony produkt jest po okresie gwarancyjnym - koszty naprawy ponosi klient.

Jeżeli koszty naprawy są porównywalne z zakupem nowego produktu to kontaktujemy się z klientem w celu poinformowania go o tym i wspólnie z klientem wybieramy najlepszy sposób rozwiązania tego tematu.

Jeżeli opisane przez klienta niewłaściwe działanie produktu jest niejasne, mało precyzyjne lub brak jest tego opisu także kontaktujemy się z klientem w celu wyjaśnienia i uzupełniania powyższych informacji.

Klient może także uzyskać pomoc związaną z udzieleniem informacji dotyczącej zasady działania produktu - porady te udzielane są w dziale „Pomocy technicznej”.

 

Gwarancja po naprawie.

 

Na wymienione podzespoły wchodzące w skład produktu klient otrzymuje 3 miesięczną gwarancję. Jeżeli w tym czasie nastąpi uszkodzenie tych samych podzespołów produktu, koszty naprawy ponosi Firma Geco.

 

Nr telefonów do działów Serwis i Pomoc Techniczna:

+48 12 636-12-90 lub 602-774-326

 

Prosimy o wybranie nr wewnętrznego w trakcie zapowiedzi lektora:

- wew. 172 - pomoc dotycząca rozwiązywania problemów technicznych,

- wew. 171 - informacje na temat stanu i kosztów naprawy serwisu.

 

Ostatnia aktulizacja: 2012-05-31 12:34:44
<wstecz  <Homepowrót do strony głównej

 

Digital Cold &amp; Heat

Jak się z nami skontaktować?

P.P.U.H. Geco Sp. z o.o.

Cholerzyn 376, 32-060 Liszki


Telefony stacjonarne:
+48 (12) 636 98 11,
+48 (12) 636 12 90,
Telefony mobilne:
+48 (691) 432 610,
+48 (691) 432 611,
+48 (691) 432 612,
+48 602 774 326 or +48 (602) PP GECO,
fax: +48 (12) 636 20 02,
e-mail: geco@geco.pl

Biuro Obslugi Klienta czynne jest 
od poniedziałku do piatku
w godzinach od 8:00 do 16:00